AndroidManifest.xml-fel

Androidmanifestet är en nyckelspelare i det här med Androidutveckling eftersom den definierar upp vilka aktiviteter som ska finnas tillgängliga, vilka rättigheter till enheten applikationen ska ha och massvis med annat.
Får man fel här kan det hända att man kör applikationen och till synes inte får ut något användbart i loggen.
I det här fallet kan det dock dyka upp ett loggat fel likt

W/ResourceType(53): Resources don't contain package for resource number 0x7f0700e5

i en eller flera rader.
Det underliga och lite snikna här är att applikationen kompilerar, installeras och körs. Men det kan te sig lite olika resultat

  • Det loggade felet ovan
  • Det finns ingen launcher-ikon
  • Det loggas inget (som ser ut att vara sammankopplat med applikationen man kör)
  • Min aktivitet visas/körs aldrig

Svaren till alla dessa händelser är (tills någon säger annorlunda): Ditt Androidmanifest är fel! Så se nu till att kolla lite närmre på det och försäkra dig om att det som står där i faktiskt är något som Android förstår och kan köra.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.