Tunneling Gerrit

Tunneling and Gerrit was a really interesting happening, as it wasn’t all clear how to do the following things Allow cloning and interaction with Gerrit Git Allow interaction with Gerrit’s web UI The first part was easier than the second. So let’s look at the second first. Allowing interaction with Gerrit’s web UI In order… Continue reading Tunneling Gerrit

Automata-dagliga-, -nattliga-, -när-ni-vill-byggen av Android med Ant

Androidengineer har ett blogginlägg som jag läst på och testat för att få ordning på schemalagda byggen av mina (singular, egentligen) Android-applikationer. Jag ska kortfattat försöka stylta upp vad det är som innefattar en sådan uppsättning i en Debian headless servermiljö. Jag har inte lyckats stillisera ihop en ren och fin sammanhängande process för detta,… Continue reading Automata-dagliga-, -nattliga-, -när-ni-vill-byggen av Android med Ant

Kontrollera om en process körs

Om man vill ta reda på huruvida en specifik process är igång i Debian eller inte kan man med fördel använda sig av ps aux | grep [process]

Published
Categorized as Debian, Linux

WordPress-rättigheter

Bök, bök, bök. www-data, grupper, wp-content/uploads, FTP-access, osv… Den här gången skulle jag en gång för alla se till att min WP-installation hade de rättigheter jag ville. Varför? För att jag vill låta min WP-installation uppdatera saker och ting på egen hand utan att fråga efter fruktansvärt frutstrerande FTP-uppgifter (1980, anyone?), plus ge de användare jag… Continue reading WordPress-rättigheter

MySQL-specifikt

Okej, nu har jag gjort det här tillräckligt sällan och behövt det tillräckligt många gånger (som så mycket annat som kommer läggas till senare) # Lägg till en användare CREATE USER ‘monty’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘some_pass’; # Lägg till rättigheter åt en användare GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘monty’@’localhost’ WITH GRANT OPTION; # Ta bort… Continue reading MySQL-specifikt

256 färger i konsollen

Detta är ett bra tips om man vill ha lite vettiga alternativ till 8 färger som Squeeze-terminalen erbjuder som standard. Mycket kort och koncist förklarat här: 256 colors on the Linux terminal

Flytta alla filer och mappar

Ett sätt att flytta samtliga filer och mappar till mappen ovanför den du står i. find . -maxdepth 1 -exec mv {} .. ; Alternativt (med kopieringskommando, som inte flyttar filer) cp -r ./.* ../charlesdickens/ Alternativt (som är både kort och fungerar finfint i Debian) mv {*,.*} ..

Dropbox på Debian Lenny (5.0.4) stable

Det är ju helt underbart att köra stable-versioner av Linux-distar eftersom de ofta är, just stabila. Men jag sliter mitt skinn (har inte hår, är renrakad) så fort man ska försöka sig på att installera något paket som inte ingår i sources. Ett sådant paket är tex det vida(?) kända(?) Dropbox. Jag måste säga att… Continue reading Dropbox på Debian Lenny (5.0.4) stable