Avgör om du kör 32 eller 64 bitars *buntu

Satt på jobbet och försökte ta reda på hur man tar fram om man kör 32 eller 64 bitars Ubuntu. En snabb sökning senare avslöjade kommandot

file /sbin/init

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.