Server-drift-kom-ihåg #1

# Ta reda på vilken användare [något] kör som i Debian
 ps aux | grep [något]
# Visa vilka användare som finns
 cat /etc/passwd
# Visa vilka grupper som finns
 groups
# Lägg till en användare i en grupp
 usermod -a -G [grupp] [användare] //Glöm inte att logga ut/in om du ändrar detta på den användare du just nu är inloggad som
# Visa vilka grupper en användare ingår i
 groups [användare]

1 comment

 1. brother says:

  för att lägga till användare i debian är det MYCKET vanligare att man använder adduser än usermod.


  adduser ANVÄNDARE


  adduser ANVÄNDARE GRUPP
  Lägg till en befintlig användare till en befintlig grupp

  Finns växlar för allt man önskar dock. adduser –help ftw

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.