Anpassad .vimrc (tex per projekt)

Hittade en trevlig plugin till VIM där man med hjälp av denna kan läsa in en anpassad .vimrc-fil, som tillägg till den globala .vimrc-filen som sourcas av VIM varje gång man öppnar det.

Detta plugin letar efter en fil vid namn _vimrc_local.vim från den mapp man står i och sen borrar den sig rekursivt nedåt.

Detta innebär alltså att man tex skulle kunna anpassa sina indrag på ett projekt-baserat sätt, utan att behöva tänka efter och aktivera funktioner på egen hand. Om ett projekt kräver 2 teckens mellanslag som indrag, anpassar man _vimrc_local.vim efter det. Om ett annat projekt kräver 4 teckens tab som indentering, då anpassar man _vimrc_local.vim efter det. Den mapp-lokala filen bestämmer alltså hur VIM ska bete sig beroende på dess innehåll.

Pluggen kan ni skaffa här

http://code.google.com/p/lh-vim/source/browse/misc/trunk/plugin/local_vimrc.vim

och en tillhörande VIM-boll (och källa) kan ni skaffa här:

http://lh-vim.googlecode.com/files/lh-vim-lib-2.2.5.vba
http://code.google.com/p/lh-vim/wiki/lhVimLib

local_vimrc.vim placerar man i ~/.vim/plugin och VIM-bollen laddar man hem, öppnar med VIM och skriver

:so %

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.