WordPress-rättigheter

Bök, bök, bök. www-data, grupper, wp-content/uploads, FTP-access, osv…

Den här gången skulle jag en gång för alla se till att min WP-installation hade de rättigheter jag ville. Varför? För att jag vill låta min WP-installation uppdatera saker och ting på egen hand utan att fråga efter fruktansvärt frutstrerande FTP-uppgifter (1980, anyone?), plus ge de användare jag vill, rättigheter till olika delar av webinstallationen i övrigt. Det tog tid. Och jag fick det inte som jag ville slutändan ändå. Jag sitter inne med följande konfiguration:

  • Debian
  • Apache 2
  • PHP 5
  • WordPress 3.x

För att göra en historia kort och koncis:

  • Se till att mapparna wp-admin och wp-content ägs av www-data (dvs samma användare som apache kör) och att denna användare får läsa och skriva dit
sudo chown -R www-data:web wp-admin/ wp-content/
sudo chmod -R 775 wp-admin/ wp-content/

Internet: Hur i helsefyr kan jag få den här WP-installationen att köra som root:webdev och fortfarande låta uppgraderingar av WP vara FTP-lös. Jag vill inte köra med FTP bara för att rättigheterna inte är WP-kompatibla, men jag ser inte att jag ska behöva installera ACL och suPHP och suExec, osv… I mitt sinne borde det här fungera med “chown root:web…” eller “chown mickemus:web…” så länge www-data ingår i gruppen web och gruppen web får släsa/skriva till mapparna wp-admin och wp-content. Kommentera gärna!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.