LXDE + Ubuntu (=lubuntu) + Macbook

Har suttit och meckat med en Macbook på en Linux-dist som tidigare varit helt okänd för mig. Jag har visserligen inte haft så mycket Macbook-erfarenhet heller, men jag har ju inte sett det som ett jättestort hinder… Ända tills jag såg att det är rätt stor skillnad på standard-PC-tangentbord och Macbookens.
Så jag var tvungen att försöka lära mig att mappa om tangenterna till något vettigt, eftersom tecken som ${[]} inte är tillgängliga förrän det är fixat. En delete-knapp är lämplig att ha med, så det löste jag med. brother hjälpte mig att ta fram hur filerna skulle kunna se ut när man mappar om tangenter och utifrån det lyckades jag till slut.

Ett exempel på ett bash-skript som ändrar tangenternas mappning

#!/bin/sh
#alt
#xmodmap -e "keycode 64 = Alt_L"

#left apple
#xmodmap -e "keycode 115 = Meta_L Meta_L"
#xmodmap -e "add mod4 = Meta_L Meta_L Meta_L Meta_L"

#make right apple key work as altgr
xmodmap -e "keycode 116 = ISO_Level3_Shift NoSymbol"

xmodmap -e "keycode 101 = F1"
xmodmap -e "keycode 212 = F2"
xmodmap -e "keycode 160 = F3"
xmodmap -e "keycode 174 = F4"
xmodmap -e "keycode 176 = F5"
xmodmap -e "keycode 214 = F7"
xmodmap -e "keycode 215 = F8"
xmodmap -e "keycode 216 = F9"
xmodmap -e "keycode 217 = F10"

#Make lower Enter key delete button
xmodmap -e "keycode 108 = Delete Delete Pointer_Button2 Pointer_Button3"

#Make left Apple key the middle click...
#xmodmap -e "keycode 115 = Pointer_Button2"

#...fix this for the mouse.
xkbset m

Jag provade att köra kommandona en och en utan att se någon skillnad. Då kollade jag lite på nätet och fick reda på att man kan ta reda på vilka keycodes en tangent ger genom att använda

xev

Så, efter att ha kört det programmet och tryckt på lite knappar tog jag till slut reda på vilka keycodes som gäller för vilka knappar, anpassade kommandona i bash-skriptet ovan och Vióla! mappningarna funkar!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.