Få Run Application (Alt+F2) att starta ett specifikt program i Lucid Lynx

Jag brottades ett rätt bra tag med det här problemet, det finns ju så många olika sätt att lösa saker och ting i Linux-världen.

Mitt problem;

  • Jag ville att ett icke installerbart, java-kompilerat program skulle vara tillgängligt via Run Application
  • Jag ville ändra (eller komplettera) listan över de tillgängliga kommandon som startar ett program i Run Application

För att lösa den förstnämnda punkten var jag tvungen att, via terminalen, skapa ett shell-skript som var döpt till det kommando jag ville att Run Application skulle aktiveras av, och som innehöll följande:

#!/bin/bash
cd [sökväg till mappen där java-filen ligger]
java -jar [filnamn]

Därefter behövde jag se till att detta skript var körbart mha:

chmod a+x [skriptfil]

Härefter testkörde jag programmet från terminalen för att se att det fungerade.

För att få Run Application att snappa upp det nya programmet använde jag mig av “Main Menu”-applikationen i “Go-Home”-appletten (appletten, bra ord…) och lade till skripfilen till en av menyerna.

Härefter var det bara att trycka in Alt+F2 och skriva in skriptfilens namn och mysa lite över att det fungerade som jag ville.

Det andra problemet var lite mer lättlöst. Om jag skulle vilja döpa om genvägen “chromium-browser” till bara “chrome” eller “chromium” eller “mium” eller något annat som inte redan är taget, kan jag göra det genom sym-länkning.

De flesta programmen som är körbara utan en skriptfil som nämnt tidigare kan symlänkas med ett annat namn och fungera helt smärtfritt. Programmen lägger sig allt som oftast i “/usr/bin”.

Sättet att utföra detta på är att starta en terminal, byta katalog till “/usr/bin” och skriva in:

sudo ln -s [originalnamn] [ditt nya, fiffigare namn]

(sudo behövs om du inte är root) Nu kommer programmet att kunna startas via Run Application med både det gamla och det nya namnet. Om man inte är nöjd med sitt nya namn är det bara att ta bort sym-länken och göra om. Eller lägga till ett nytt. Ta inte bort originalfilen bara. 😉

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.