MySQL-specifikt

Okej, nu har jag gjort det här tillräckligt sällan och behövt det tillräckligt många gånger (som så mycket annat som kommer läggas till senare)

# Lägg till en användare

CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';

# Lägg till rättigheter åt en användare

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

# Ta bort rättigheter från en användare

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM user [, user] ...

# Ta bort en användare

DROP USER user;

# Ändra namn på en användare

RENAME USER old_user TO new_user

# Ändra lösenord på en användare

SET PASSWORD FOR 'bob'@'*' = PASSWORD('newpass');

# Återställ root-lösen (the *nix-way)

 1. Logga in på boxen där ‘mysqld’ kör
 2. Hitta .pid-filen som innehåller serverns ‘process ID’. Den exakta platsen och namnet kan variera. Vanliga platser är:
  /var/lib/mysql
  /var/run/mysqld/
  /usr/local/mysql/data/
  Generellt har filen en ändelse .pid och börjar med ‘mysqld’ eller boxens namn.
  Du kan stoppa mysqld med ett normalt kill-kommando (inte kill -9), genom att använda hela sökvägen till .pid-filen, enligt:
  $ kill `cat /mysql-data-katalog/boxnamn.pid`
  Notera “backostroferna”.
 3. Skapa en textfil som innehåller följande (byt ut löesnord med ett egenvalt lösenord):
  UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(lösenord’) WHERE User=’root’;
  FLUSH PRIVILEGES;
 4. Spara filen. Kalla den ‘mysql-init’ och lägg den i din egen hem-mapp, där ingen annan kan komma åt den. Se till att mysql har möjlighet att läsa filen.
 5. Starta MySQL-servern med växeln ‘–init-file’:
  $ mysqld_safe –init-file=[sökväg till]/mysql-init &
  MySQL-server kommer att starta upp, läsa in filens innehåll, vilket effektivt ändrar root:s lösenord till det du skrivit in.
 6. När servern har startat, radera filen mysql-init.

# Återställ root-lösen (the Mac-way med mysql-5.7.9-osx10.10)

 1. Stop the MySQL service if it’s running
 2. Start a shell
 3. Type in:
  sudo mysqld-safe –skip-grant-tables
 4. Start another shell
 5. Type in:
  mysql -u root
  update user set authentication_string=password(‘1111′) where user=’root’;
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
 6. Kill mysqld_safe by typing in:
  sudo kill -11 [PID of mysqld_safe]
 7. Restart the MySQL service

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.