Webformulär-CSS

En sak som jag och min sambo kollade upp som kan vara värt att hålla i minnet; Formulärfält har en del “dolda” egenskaper som har betydelse när man försöker stila till sin sida i CSS.

Framförallt är det bordern som kan ge lite oanade effekter; som tex att textfälts högra gräns hamnar utanför en divs högra gräns när man inte tar bort den inbyggda 2-pixlar breda standardbordern som finns i alla textfält.

Det finns säkerligen en hel del annat som man måste hålla i minnet när det kommer till formulär, men det här kan iallafall ge en “ja just det”-upplevelse när man läser det.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.