Linuxnyttigt

Aktivera/Avaktivera tjänster i Debian

Putty och Xming är jäkligt befriande när man kommer från en nästan 100%-ig peka-klicka miljö.

Jag kan lätt rekommendera detta när man vill ha åtkomst till fönster istället för konsollhantering när man ska åstadkomma saker.

Jag installerade Debian med Gnome och tycker att det är smidigt om man skulle vilja ha ett grafiskt GUI. Däremot ville jag helst inte att det skulle startas per default utan bara när jag absolut behövde det.

Jag läste om ett ett program till Linux som förenklar enabling/disabling för min del just nu (då man får upp ett grafiskt GUI på verktyget och kan klicka runt);

services-admin &

Här kan man aktivera och avaktivera hela det grafiska GUI:t för tex Gnome, så att det inte startar per automatik. Glöm inte sudo.

Bli av med ‘unable to resolve host’ när man kör sudo

Redigera /etc/hosts och lägg till namn och korrekt/giltigt ip på hosten som det gnälls om.

Bli av med ‘Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name’ när man kör apache2 reload

Redigera /etc/apache2/apache2.conf och lägg i slutet till detta
<code>
# Added servername to avoid the could not determine fqdn error
servername [server]

</code>

[server] ska bytas ut mot namnet på servern.

Bli av med ‘starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed’ när man startar apache

Redigera /etc/hosts och kontrollera att både namn och ip:n stämmer för servern som man arbetar med.

Sambaskrivning

Är inte klart än, men här är info

 • http://www.debian-administration.org/articles/425
 • /etc/cups/cupsd.conf måste redigeras
  • Lägg till ‘Allow from 192.168.0.*’
 • /etc/cups/mime.convs måste redigeras
  • Kommentera bort ‘application/octet-stream…’
 • /etc/cups/mime.types måste redigeras
  • Kontrollera att ‘application/octet-stream…’ är bortkommenterad

SAMBA fildelning

 • /etc/samba/smb.conf måste redigeras
 • sudo smbpasswd -a [user] måste köras
 • sudo /etc/init.d/samba restart körs för omstart av samba

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.